Słowo Boże na dziś – 17.07.2018

Biblia2Słowa, które za chwilę usłyszysz, nie należą do łatwych i przyjemnych. Poproś więc Ducha Świętego o to, aby towarzyszył Ci w dzisiejszej modlitwie i uzdalniał do przyjmowania upomnień i ostrzeżeń.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 11, 20-24
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie»

Czytaj dalej

Reklamy

Słowo Boże na dziś – 16.07.2018

Biblia2Dzisiejsze spotkanie na modlitwie rozpocznij od znaku krzyża. Czyń go powoli, szeroko, z namysłem, od czoła do piersi, od jednego ramienia do drugiego. Zbierz wszystkie swoje myśli i całe serce w tym najświętszym znaku.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 10, 34 – 11,1
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; „i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 27.06.2018

Biblia2Wyobraź sobie sad w porze zbiorów. Drzewa obsypane zdrowymi, dorodnymi owocami. Zdarzają się jednak też zepsute lub robaczywe. Do takiego obrazu nawiązuje dzisiejsza Ewangelia. Poproś o łaskę dostrzeżenia, jak to Słowo odnosi się do twojego życia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 7, 15-20
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach»

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 19.06.2018

Biblia2W wyobraźni stań przed Jezusem i patrz na Niego. Z wyglądu zwykły człowiek. Na świecie cieszy się popularnością, ale są także ludzie, którzy Go nienawidzą, którzy Nim gardzą, którzy Go nie znają. Jedni traktują go jako idealistę i marzyciela, oderwanego od realiów, inni widzą w Nim Boga zanurzonego w nasz świat i jego problemy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5, 43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski»

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 18.06.2018

Biblia2Spojrzyj oczami wyobraźni na twoich znajomych. Na tych, którzy są ci bliscy i których towarzystwo ci odpowiada. Przywołaj w pamięci tych, których unikasz, z którymi wolisz nie mieć nic wspólnego.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5, 38-42
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!” A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli ci ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się o tego, kto chce pożyczyć od ciebie»

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 17.06.2018

Biblia2Wyobraź sobie jak rośnie drzewo, poszczególne etapy tego procesu , począwszy od samego momentu zasiania, aż do osiągnięcia potężnych rozmiarów.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 4, 26-34
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 16.06.2018

Biblia2Pomyśl o  człowieku lub sytuacji, która symbolizuje dla ciebie zakłamanie. W jaki sposób wyczułeś ten stan? Jakie reakcje budził on w tobie?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5, 33-37
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 15.06.2018

Biblia2Przypomnij sobie sytuację z twojego życia, w której niezbędne było radykalne działanie, aby zerwać ze złem. Jak sobie wtedy poradziłeś?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5, 27-32
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa»
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 14.06.2018

Biblia2Wyobraź sobie, że zatrzymujesz się przed znakiem STOP, a na drodze jest namalowana gruba biała linia. Zbliżasz się i widzisz wielką przepaść.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5, 20-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza»

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 13.06.2018

Biblia2Wyobraź sobie, że znalazłeś się w szkole, którą założył i prowadzi Jezus. Rozejrzyj się i zobacz, jak ona wygląda, kto w niej się znajduje, czego można się nauczyć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5, 17-19
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim»
Czytaj dalej