Kilka propozycji postanowień noworocznych dla Katolika

new-years-eve-1953253-1.jpgZ nastaniem nowego roku wielu ludzi podejmuje postanowienia na przyszłość. Może się wydawać, że takie noworoczne deklaracje stały się już tradycją, bez której część z nas nie wyobraża sobie pożegnania starego i wejścia w nowy rok. Wiele osób ma przekonanie, że jeżeli podejmie jakieś zobowiązania czy plany na przyszłość właśnie w pierwszym dniu nowego roku, to wówczas szansa na ich realizację jest większa. A może w 2016 roku przeczytać całą Biblie? Poświęcić czas na modlitwę Tajemnicą Szczęścia? uświęcić czas Brewiarzem? Albo wypróbować swoją wytrwałość w Nowennie Pompejańskiej?

Czytaj dalej

Kto z Was przeczytał w całości Biblię?

web-biblia-w-90-dni-ipad1 stycznia 2017 rusza ogólnopolska akcja „Biblia w 90 dni”. W ciągu trzech miesięcy, dzięki specjalnie napisanej aplikacji będzie można przeczytać CAŁĄ Biblię. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił św. Hieronim. Wszyscy znamy najważniejszą księgę w dziejach świata, ale czy aby na pewno?  Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś

Biblia-KolbrinPontyfikat Franciszka jasno pokazuje, że Kościół powinien skoncentrować się na budowaniu wspólnoty relacji, zamiast na powielaniu skamieniałej formy. Za chwilę usłyszysz fragment Pisma Świętego o prawdziwej rodzinie Chrystusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 12, 46-50
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś

slowo_boze„Wiara chrześcijańska jest wiarą we Wcielenie Słowa oraz Jego zmartwychwstanie w ciele; jest wiarą w Boga, który zbliżył się do nas tak bardzo, że wszedł w nasze życie” (Encyklika „Lumen Fidei”). Posłuchaj Wcielonego Słowa, które przyszło, by rzucić światło na Ziemię.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 12, 38-42
Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś

Biblia-Kolbrin

Poproś Ducha Świętego, aby pozwolił ci się wyciszyć i otworzyć serce na słowa dzisiejszej Ewangelii. Postaraj się zatrzymać myśli i skierować je ku Bogu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza.
Mt 10, 16-23
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś

Dziś Jezus mówi swoim uczniom, jak mają się modlić. Pierwsza wskazówka jest taka, aby nie mówili dużo. Lepiej jest zmniejszać liczbę słów i zwracać większą uwagę na ich treść. Przypomnij sobie Marię, która usiadła w skupieniu u stóp Jezusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 6, 7-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś

Dla Boga ważne jest to co czynimy w ukryciu i jakie mamy intencje. Najważniejsze bowiem jest niewidoczne dla oczu. Wejdź do izdebki swojego serca i poproś o czystość  intencji na czas modlitwy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 6, 1-6. 16-18
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś

Wyobraź sobie, jak idziesz pod wiatr, bardzo silny. Jak ciężko jest ci stawiać kolejne kroki, jak ciężko jest złapać powietrze, bo napiera na ciebie z dużym pędem. A jednak chcesz iść w tamtą stronę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 5, 38-42
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś

Zobacz siebie pośród uczniów Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Zastanów się, co czujesz w momencie, gdy Pan obmywa ci nogi. Takie wyobrażenie pozwoli ci lepiej zrozumieć dzisiejszą Ewangelię.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 7, 36-50
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą». Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?» Szymon odpowiedział: «Sądzę, że ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś

Święty Barnaba poświęcił swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny, dlatego że sam wcześniej doświadczył pokoju i szczęścia, ulegając logice miłości. Dzisiaj Bóg pragnie tego samego dla ciebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 10,7-13
«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».
Czytaj dalej