Dzień 6. nowenny do MB Szkaplerznej

pobrane (1)Maryjo, Pośredniczko wszelkich łask, ja również jak bł. Tytus Brandsma jestem szczęśliwy(a), że nosze Szkaplerz, znak Twojej opieki. I ja również mam wielką ufność w Twoja pomoc i orędownictwo. Proszę Cię, zatem do Syna Twego mnie prowadź. Amen.

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Przyjdź Duchu Święty,
Napełnij serca swoich wiernych
I zapal w nich ogień swojej miłości.
K. Ześlij Ducha swego a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który pouczyłeś serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytaj dalej

Dzień 5. nowenny do MB Szkaplerznej

pobrane (1)Maryjo, Ty jesteś moim najwyższym wzorem. Jesteś Matką zawierzenia. Spraw, by Chrystus stale wzrastał w moim sercu, tak bym umiał(a) całkowicie zawierzyć Bogu, jak Ty. Maryjo. Matko zawierzenia umocnij wiarę moją. Amen.

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Przyjdź Duchu Święty,
Napełnij serca swoich wiernych
I zapal w nich ogień swojej miłości.
K. Ześlij Ducha swego a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który pouczyłeś serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytaj dalej

Dzień 4. nowenny do MB Szkaplerznej

Maryjo, Bramo niebios, proszę Cię, bądź i dla mnie bramą do Domu Ojca, wprowadź pobrane (1)mnie zgodnie z obietnicą przywileju sobotniego, do mieszkań wieczności.

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Przyjdź Duchu Święty,
Napełnij serca swoich wiernych
I zapal w nich ogień swojej miłości.
K. Ześlij Ducha swego a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który pouczyłeś serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytaj dalej

Dzień 3. nowenny do MB Szkaplerznej

pobrane (1)Maryjo, moja Gwiazdo Przewodnia, oświecaj swa jasnością ciemne chwile mojego życia. Niech w twym Szkaplerzu, który noszę, dostrzegam promienie Twojego światła, twojej pomocy. Spraw tez, abym był(a) choć nikłym promieniem, pomagającym odnaleźć twoje światło moim bliźnim.

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Przyjdź Duchu Święty,
Napełnij serca swoich wiernych
I zapal w nich ogień swojej miłości.
K. Ześlij Ducha swego a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który pouczyłeś serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytaj dalej

Dzień 2. nowenny do MB Szkaplerznej

pobrane (1)Maryjo, Królowo i Ozdobo Karmelu, idąc za rada św. Jana od krzyża, obieram sobie dziś Ciebie za Patronkę mojego życia wewnętrznego. Z każdym dniem pragnę modlić się do Ciebie z coraz to większą ufnością. Przeto Orędowniczko moja, one miłosierne oczy swoje ku mnie zwróć… Naucz mnie też pomagać, na Twój wzór, moim bliźnim. Twój Szkaplerz niech mi przypomina, ze znajduje się pod nieustanną Twoją opieką. Amen.

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Przyjdź Duchu Święty,
Napełnij serca swoich wiernych
I zapal w nich ogień swojej miłości.
K. Ześlij Ducha swego a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który pouczyłeś serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytaj dalej

Dzień 1. nowenny do MB Szkaplerznej

pobrane (1)Każdego dnia nowenny należy odmawiać cały poniższy tekst.

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Przyjdź Duchu Święty,
Napełnij serca swoich wiernych
I zapal w nich ogień swojej miłości.
K. Ześlij Ducha swego a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który pouczyłeś serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytaj dalej

Skaplerz – kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego.

Przywileje szkaplerza karmelitańskiego są następujące:
1. Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony;
2. Noszący szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę, co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci;
3. Każdy, kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci;
4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego, są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego dobrach duchowych za życia ziemskiego i po śmierci, a więc we Mszach świętych, Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach itp.