Słowo Boże na dziś – 21.11.2018

56043Wyobraź sobie, że jesteś w tłumie ludzi, który otacza Jezusa. Spróbuj usłyszeć, co mówi Pan. Popatrz też na Maryję, która razem z krewnymi Jezusa stoi na zewnątrz

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Mt 12, 46-50
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Czytaj dalej

Reklamy

Słowo Boże na dziś – 20.11.2018

56043W dzisiejszym fragmencie Ewangelii usłyszysz o spotkaniu dwóch pragnień, Boskiego i ludzkiego. Z tego spotkania zrodzi się coś niezwykłego – zbawienie człowieka. Poproś Ducha Świętego, by otworzył twoje serce na Słowo Boże.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 19, 1-10
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».
Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 19.11.2018

56043Za chwilę usłyszysz fragment Ewangelii. Uświadom sobie, że jest to spotkanie z Bogiem, z którego On bardzo się cieszy. Poprzez to Słowo pragnie ci coś powiedzieć, coś bardzo konkretnego, przeznaczonego tylko dla ciebie. Zaproś Go do tego czasu. Zwróć uwagę na zdania, które Cię poruszą, odnieś je do siebie i swojego życia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 18, 35-43
Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu  Dawida, ulituj się nade mną!»  Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i kazał  przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 18.11.2018

56043Przyjdzie taki moment, kiedy twoje życie dobiegnie kresu. Wyobraź sobie, że dzisiaj Bóg chce cię przywołać do siebie. Zostało ci kilka godzin życia, które możesz spędzić w dowolny sposób. Na co poświęciłbyś ten czas?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 13, 24-32
Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 17.11.2018

56043Dzisiejsza Ewangelia jest o modlitwie. Przypomnij sobie taką modlitwę: uwielbienie, podziękowanie, przeproszenie lub prośbę, która była dla ciebie najważniejszym doświadczeniem Boga.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 18, 1-8
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 16.11.2018

56043Codzienność niesie wiele wyborów, których musisz dokonywać. Czasami nie masz pewności, czy są właściwe. Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii zaprasza cię do ufności i wytrwałości.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,26-37
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 15.11.2018

56043Gdy królowa Saba przybyła do Salomona, odbyło się to z takim rozmachem, że do dziś o jej spektakularnym wjeździe do Jerozolimy krążą legendy. Posłuchaj w jaki sposób Jezus zapowiada nadejście Króla, którego oczekują chrześcijanie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,20-25
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 14.11.2018

56043Obecnie żyje na świecie ponad trzy miliony ludzi okaleczonych przez trąd. Choroba atakuje ręce, nogi, twarz. Osoby chore żyją w gettach, w całkowitej izolacji. Dzieci osób trędowatych nie mogą chodzić do szkoły. Trąd nie należy do przeszłości.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,11-19
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? » Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 13.11.2018

56043Jezus przyszedł na świat jako oczekiwany Mesjasz. Ludzie, którzy Go wypatrywali, spodziewali się kogoś innego – charyzmatycznego przywódcy, który pociągnie tłumy do walki zbrojnej. Niech ta modlitwa prowadzi cię do głębszego poznania cech prawdziwego sługi.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,7-10
Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Czytaj dalej

Słowo Boże na dziś – 12.11.2018

56043Dziś Jezus mówi o przebaczeniu. Poucza swoich uczniów, jak postępować w przypadkach zgorszeń. Na początku modlitwy proś Jezusa o dar odwagi i hojności serca w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,1-6
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie! Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu». Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

Czytaj dalej