MODLITWA O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA

Czy wiesz, ze na mocy Sakramentu Swietego mozesz wyrzekac sie pewnych rzeczy w imieniu współmałżonka i w oczach Boga bedzie to takie same jakby on sie wyrzekal? 

Przed Jego obliczem JESTESCIE JEDNO !
MODLITWA O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA
W imieniu mojego wspólmalzonka wyrzekam sie (ducha zdrady, zazdrosci, kłamstwa, ducha acedii i depresji, ducha toksycznego zwiazania z rodzicami, ducha pracoholizmu, wymienic inne….)
W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła rozkazuję i nakazuję Szatanowi i jego legionom, a szczególnie wszystkim złym duchom kłamstwa i zwodzenia,  zamętu myślenia, duchom zdrady i rozwiązłosci seksualnej i wszelkim legionom diabelskim, które atakują mojego współmałżonka, żeby natychmiast odeszły od Niego i nigdy więcej nie wracały! Rozkazuję i nakazuję to w imię Jezusa Chrystusa!

Amen
Polecam tą modlitwe.

Sakrament Małżeństwa ma wielką moc.

Zwróć się do Jezusa a On cie nie zostawi !

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

the_passion_of_the_christ1. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia.

2. Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym Kościele jest dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

3. Stanowczo zakazuje się w tym dniu sprawowania sakramentów, z wyjątkiem sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Pogrzeb należy odprawić bez śpiewu, bez gry na organach i bez dźwięku dzwonów.

4. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny Czytań i Jutrzni.

5. Liturgię Męki Pańskiej odprawia się około godziny 15, ale ze względów duszpasterskich wolno ją odprawić także w godzinach późniejszych.

6. Pochodzący z najstarszej tradycji Kościoła porządek liturgii Męki Pańskiej (liturgia słowa, adoracja krzyża i Komunia święta) winien być nabożnie i starannie zachowany i nikomu nie wolno go samowolnie zmieniać.

7. Kapłan i usługujący udają się do ołtarza w milczeniu, bez śpiewu. Jeśli mają być włączone jakieś słowa wprowadzenia, należy je wypowiedzieć przed wejściem usługujących. Kapłan i usługujący po oddaniu pokłonu ołtarzowi, padają na twarz; prostracja ta, jako obrzęd właściwy dla tego dnia, winna być starannie zachowana, oznacza bowiem zarówno upokorzenie „człowieka ziemskiego”, jak i smutek i ból Kościoła. Wierni stoją podczas wejścia usługujących, a następnie klękają i modlą się w milczeniu. Czytaj dalej

Modlitwa do świętego Józefa, Orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach

3-modlitwy-do-sw-jozefa-na-kazda-okazje-verticalphotowidget-photo-252x300.jpgChwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.