Słowo Boże

I Niedziela Adwentu, 29 listopada 2015

Rozpoczyna się Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana, zarówno to w dalekiej przyszłości u końca czasów, jak i to historyczne, którego pamiątkę świętujemy w Boże Narodzenie. Wyjdź na wędrówkę razem z Jezusem drogami Adwentu i przygotuj serce na spotkanie z Nim. Wsłuchuj się uważnie w to wszystko, co będzie ci mówił.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
(Łk 21, 25-28. 34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Usłyszany fragment Ewangelii podaje wspaniały program działania na czas Adwentu. Mówi o porzuceniu obciążeń i o lekkości serca. Trzeba uwolnić się od nadmiernych trosk o jedzenie i picie, nie dać się zaskoczyć, być trzeźwym i czujnym oraz zawsze gotowym. To wszystko powinno także wyzwalać w człowieku postawę oczekiwania. Przecież każdy dzień jest dniem przyjścia Jezusa.

Jezus mówi: „czuwajcie i módlcie się w każdym czasie”. Iść drogami Adwentu znaczy modlić się, bo w modlitwie Bóg przemawia i dotyka serca człowieka. Trzeba także odrzucić troski codzienności, czuwać, być zawsze gotowym i wytrwałym, a także kochać, bo ten, kto kocha,  modli się i czeka z utęsknieniem na przyjście osoby kochanej.

Zerknij w swoje serce i odpowiedz, jak chcesz przeżyć tegoroczny Adwent? Czy będzie to kolejny zabiegany, zapracowany czas przed Bożym Narodzeniem, po to, by stół był pełny, a serce puste? Czy może będzie to coś innego?

Zatrzymaj się. Posłuchaj, co Bóg mówi w ciszy serca. Odkryj to, co najważniejsze. Niech Adwent będzie dla ciebie czasem odnajdywania sensu życia i nadziei. Proś o to gorąco w modlitwie.

źródło: Modlitwa w drodze