Maryja pierwszą charyzmatyczką Kościoła – ks. Piotr Glas

Źródłem wszelkich charyzmatów w Kościele jest Duch Święty, a przez ręce Maryi, która jest najukochańszą Oblubienicą Ducha Świętego przechodzą wszystkie charyzmaty. Tam, gdzie posługuje się charyzmatami, Maryja nie może być wielką Nieobecną. Jeśli nie prosimy przez Jej ręce o Dary Ducha Świętego, to trzeba zadać sobie pytanie, w przestrzeni jakiego ducha posługujemy? – przypomina ks. Piotr Glas w homilii wygłoszonej dla uczestników Forum Charyzmatycznego w Szczecinie, 19 maja 2017 r.

Pokój nie jest spokojem

669450_ucaA_Bez20nazwy_54Papież Franciszek

Pokój nie jest spokojem

Msza św. w Domu św. Marty 16 maja 2017

Podczas Mszy św. odprawionej we wtorek 16 maja w Domu św. Marty Papież Franciszek przestrzegał przed niebezpieczeństwem, jakim jest pozwolenie, by nas zwiódł „pokój spokojny, sztuczny i znieczulony” — z wielkim afiszem: „nie przeszkadzać” — typowy dla świata, a który każdy może sobie sam sprokurować. I przedstawił prawdziwą istotę pokoju, który daje nam natomiast Jezus: jest to „pokój realny”, gdyż osadzony w krzyżu, który może przejść przez liczne codzienne udręki życia, pośród cierpień i chorób. Jednak bez popadania w stoicyzm czy robienia z siebie „fakirów”. Właśnie odnośnie do tego Franciszek przypomniał trafną myśl św. Augustyna: „Życie chrześcijanina jest drogą pośród prześladowań ze strony świata i pocieszeń ze strony Boga” (por. O Państwie Bożym, XVIII, 51). Czytaj dalej