Kilka propozycji postanowień noworocznych dla Katolika

nowy_rokZ nastaniem nowego roku wielu ludzi podejmuje postanowienia na przyszłość. Może się wydawać, że takie noworoczne deklaracje stały się już tradycją, bez której część z nas nie wyobraża sobie pożegnania starego i wejścia w nowy rok. Wiele osób ma przekonanie, że jeżeli podejmie jakieś zobowiązania czy plany na przyszłość właśnie w pierwszym dniu nowego roku, to wówczas szansa na ich realizację jest większa. A może w 2016 roku przeczytać całą Biblie? Poświęcić czas na modlitwę Tajemnicą Szczęścia? uświęcić czas Brewiarzem? Albo wypróbować swoją wytrwałość w Nowennie Pompejańskiej?

1. Biblia w rok

W internecie (i nie tylko), można odnaleźć roczne plany czytania Biblii, w których na każdy dzień zostały wyznaczone fragmenty ze Starego i Nowego Testamentu. Ponieważ Biblia liczy 1323 rozdziały, dlatego codziennie należy przeczytać średnio 4 rozdziały.
Czy jest to trudne zadanie? Nic dobrego nie przychodzi łatwo! Nie bójmy się podjąć takiego zobowiązania, bo Biblię warto przeczytać. Pan Bóg daje nam każdego dnia do dyspozycji 24 godziny, czyli 1440 minuty. Jeśli z tego codziennie poświęcisz 20 minut na czytanie i słuchanie słowa Bożego, zmieni się w Twoim życiu pozostałe 1420 minut. Zaczniesz po Bożemu odbierać otaczający Cię świat, zrozumiesz Boże zamysły, doświadczysz Bożego błogosławieństwa, pokochasz bardziej ludzi, a nawet… będziesz lżej oddychać. Potwierdzi się stare porzekadło: „Z kim przestajesz, taki się stajesz”.

Przykładowy roczny plan czytania Biblii:

Roczny plan czytania Biblii od 1 stycznia

UWAGI PRAKTYCZNE:
1. Czytanie Pisma Świętego zaczynaj zawsze od modlitwy do Ducha Świętego i proś Go, aby przygotował Twoje serce na przyjęcie Bożego słowa. Czytanie Biblii przypomina bowiem przysłuchiwanie się czyjejś rozmowie telefonicznej. Słyszymy jedną stronę i tylko się domyślamy, bardziej lub mniej, o co w rozmowie chodzi. Duch Święty sprawi, że Biblia stanie się telefonem głośnomówiącym!
2. Dla porządku możesz na planie czytania zaznaczać albo skreślać przeczytane fragmenty.
3. Jeśli z jakiegoś powodu (przepracowania, wyjazdu) stracisz dzień czy dwa dni lektury, możesz te teksty przeskoczyć, a uzupełnić wtedy, gdy będziesz miał więcej wolnego czasu (np. w niedzielę).
4. Zaopatrz się w specjalny brulion albo zeszyt i notuj w nim wszelkie trudności, niezrozumiałe miejsca albo rodzące się pytania. Pod każdą z notatek zostawiaj trochę wolnego miejsca, a potem szukaj wyjaśnień w książkach albo u swojego księdza i wyjaśnienia krótko zapisuj.
5. Poinformuj swoich domowników o powziętym zobowiązaniu i poproś ich, aby przy różnych okazjach pytali Ciebie o postępy i dopingowali Cię.
6. Możesz wymieniać się swoimi uwagami, „odkryciami” i spostrzeżeniami w gronie osób, które podobnie jak Ty czytają systematycznie Biblię.
7. Możesz powielić plan czytania można i obdarować nim, wraz ze słowem zachęty, znajomych w pracy albo w sąsiedztwie.
8. Warto poinformować swojego spowiednika albo duszpasterza o zamiarze przeczytania Biblii w ciągu jednego roku i poprosić Go o błogosławieństwo.

2. Tajemnica Szczęścia

W XIV wieku żyła św. Brygida Szwedzka. Pochodziła, jak wskazuje przydomek, ze Skandynawii. Boski Zbawiciel zaszczycił ją objawieniem Piętnastu Modlitw. Zamieszczam je niżej w pełnym brzmieniu. Fakt objawienia miał miejsce w stolicy chrześcijaństwa, a więc na terenie Wiecznego miasta, kiedy święta nawiedziła sławną bazylikę św. Pawła, apostoła narodów.

Praktyka Piętnastu modlitw ze względu na błogosławione owoce otrzymała nazwę „Tajemnica Szczęścia”. Osoba, która codziennie podejmuje to religijne ćwiczenie, w ciągu roku odmówi tyle modlitw wraz z Ojcze nasz i Zdrowaś Mario, ile nasz Zbawca otrzymał ciosów podczas swej Bolesnej Męki. Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się, że Pan Jezus do objawionych modlitw dodał jeszcze WSPANIAŁE OBIETNICE na korzyść tych, którzy będą je odmawiać z głęboką wiarą i pobożnością. Chodzi o wielkie sprawy Boże, zmierzające do uszczęśliwienia człowieka.

Otwierając swoje serce w kontakcie z Bogiem, odkryjesz tajemnicę prawdziwego szczęścia, które niech stanie się Twoim udziałem. Ale nie tylko Twoim. Podziel się tym nabożeństwem z innymi.

OBIETNICE

Od dłuższego czasu Brygida pragnęła wiedzieć, ile ciosów Chrystus Pan otrzymał pod czas swej Męki. Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł: „Moje ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 zdrowaś Maryjo z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku. W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę”.

Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:

1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
2.15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.
6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje Najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
8. Przed śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
10. Zaprowadziwszy ją tam dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
13. Zachowa mu pięć zmysłów.
14. Uchroni go przed nagłą śmiercią.
15. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
16. Człowiek otrzyma wszystko o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone. 18.Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
21. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.

Tekst modlitwy:

Tajemnica szczęścia

3. Brewiarz

Liturgia Godzin, czyli tzw. Brewiarz,  to liturgiczna modlitwa codzienna Ludu Bożego, uświęcająca czas przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i nocy (Godzina Czytań, Jutrznia, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory, Modlitwa na zakończenie dnia). Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale również przez innych jego członków. Swój charakter objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie – parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp.

W księgarniach, nie tylko katolickich, są dostępnie specjalne wydania Liturgii Godzin dla osób świeckich, ale również w internecie można znaleźć  serwisy poświęcone tej modlitwie np. http://www.brewiarz.pl. Z tego serwisu istnieje możliwość również pobrania tekstów modlitw na komputer. Mając telefon typu smartfon możemy znaleźć w pełni bezpłatne Brewiarze w postaci aplikacji.

Jeśli chcielibyśmy uświęcić każdy dzień w 2016 roku to modlitwa Liturgia Godzin jest doskonałym narzędziem łaski danej nam przez Boga.

4. Nowenna Pompejańska

Nowenna Pompejańska nazywana jest też nowenną „nie do odparcia”, ponieważ Matka Boża złożyła obietnicę, że każdy, kto przez 54 dni odmówi różaniec, prosząc o konkretną łaskę – otrzyma ją.

Jak się modlić?
Rozpoczynamy znakiem krzyża. Podajemy  intencję i mówimy  „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”. Odmawiamy modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu) – jeden raz na początku nowenny w danym dniu.

Odmawiamy różaniec – wszystkie 15 tajemnic (do nowenny pompejańskiej można dołączyć również tajemnicę światła). Nie trzeba odmawiać wszystkich tajemnic za jednym razem – modlitwę można podzielić, np. na pory dnia. Po zakończeniu każdej części różańca odmawiamy modlitwy: błagalną bądź dziękczynną.

Modlitwy błagalne (odmawiane pierwsze 27 dni) i dziękczynne (kolejne 27 dni) w Nowennie Pompejańskiej:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Na koniec odmawiamy modlitwę „Pod twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością prosimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami”. Nowenna Pompejańska jest szkołą modlitwy i należy odmawiać ją codziennie. Jeżeli z jakiegoś powodu ją przerwiemy, należy zacząć od nowa.

Brat Różaniec
Historia Nowenny Pompejańskiej związana jest z osobą błogosławionego Bartłomieja Longa. Ten Włoch, początkowo satanista i antyklerykał, po nawróceniu stał się żarliwym propagatorem modlitwy różańcowej. Jako świecki tercjarz dominikański przyjął imię brata Rosario. Rozwinął w Pompejach działalność misyjną i społeczną. Przyczynił się do wzniesienia Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, czyniąc z tego miasta centrum kultu Maryi Różańcowej. Został beatyfikowały przez papieża Jana Pawła II 26 października 1980 roku. Obietnica Matki Bożej dotycząca odmawiania różańca została opisana przez błogosławionego Bartłomieja Longa. Nowenna Pompejańska jest nowenną różańcową. Przez każdy dzień nowenny odmawia się różaniec z dodatkową modlitwą. Dzięki Nowennie Pompejańskiej wyproszono wiele łask i cudów.

Dlaczego 54 dni?
Nowenna kojarzona jest z dziewięcioma dniami modlitw. W przypadku Nowenny Pompejańskiej modlitwa trwa 54 dni. Skąd ta różnica? Matka Boża w objawieniu poleciła odmówić trzy nowenny dziękczynne i trzy błagalne. Daje to 6 nowenn po 9 dni, co daje razem 54 dni. Nowenna Pompejańska dzieli się na dwie części po 27 dni – część błagalną i dziękczynną. Modlitwie towarzyszy przez cały czas jedna intencja.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s